Scroll Top
prof. nadzw. dr n. med. D.O.
Michał Dwornik

Wiceprezes Towarzystwa Osteopatów Polskich TOP. Profesor nadzwyczajny Mazowieckiej Uczelni Medycznej, Wydział Nauk Medycznych – Medycyna Osteopatyczna w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Kierownik Katedry Medycyny Osteopatycznej MUM prowadzącej Studia Podyplomowe Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM. Opiekun Koła Naukowego Medycyny Osteopatycznej i Fizjoterapii MUM. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. Były dziekan (2012-2018 r.) Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii, Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej. Były (2007-2014r.) Adiunkt Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego (dawniej –  Akademia Medyczna w Warszawie). Były członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej zespołu nauk medycznych oceniającej, jakość kształcenia na kierunkach medycznych uczelni wyższych. Recenzent w czasopiśmie naukowym z IF – Archives of Medical SciencePolish Annals of Medicine (Elsevier), Advences in RehabilitationPeerJ oraz Ginekologia Polska.  Współorganizator Ogólnopolskiego Sympozjum Medycyny Osteopatycznej „Dzień Osteopaty”. Uczestniczył w pracach Koła Naukowego Fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca na Wydziale Fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie LeśnejKierownik i właściciel Kliniki Rehabilitacji i Osteopatii REHApunkt w Warszawie i Piastowie. Absolwent renomowanej Brytyjskiej Szkoły Osteopatii – European  School of Osteopathy.
Dodatkowe wykształcenie z zakresu nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych zdobył w Wielkiej Brytanii w Neuro Orthopeadic Institute. W 1999r ukończył również naukę medycyny manualnej w Centrum Medycyny Manualnej, Poznań. Uczestniczył w programie szkoleniowym – Rehabilitation Health Careers na Uniwersytecie New York Medical Center.  Autor Standardu  Zawodu Osteopata,   Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu – Fizjoterapeuta  i Krajowego Standardu Kwalifikacji dla zawodu  – Masażysta oraz programów nauczania fizjoterapii z zakresu fizykoterapii i terapii manualnej na poziomie szkoły wyższej. Promotor wielu prac dyplomowych i magisterskich z zakresu fizjoterapii. Autor prac naukowych badających skuteczność nowoczesnych metod leczniczych z zakresu medycyny manualnej. Zwieńczeniem dotychczasowej pracy naukowej były studia i badania nad skutecznością nowoczesnej metody leczniczej – neuromobilizacji. Praca ta pod tytułem „Badanie przydatności powierzchniowego EMG w ocenie skuteczności wybranych metod fizjoterapii u chorych z zespołami bólowymi odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa” została obroniona na  Uniwersytecie Medycznym w Łodzi uzyskując tytuł doktora nauk medycznych.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.