Scroll Top

Procedury terapeutyczne

PROCEDURY TERAPII MANUALNEJ:

 1. Techniki lecznicze tkanek miękkich
  • tkanki mięśniowej
  • tkanki łącznej
  • tkanki nerwowej
 2. Techniki lecznicze stawów
  • mobilizacje stawów
  • manipulacje stawów (mobilizacje z impulsem)
 1. Techniki oddziaływania reflektorycznego
  • igłoterapia
  • mobilizacja stref komórkowo- bólowych
  • mobilizacja punktów spustowych bólu

PROCEDURY TERAPII VISCERALNEJ:

 1. Functional technique – (technika funkcjonalna)

Mobilizacja omijająca barierę MB prowadzimy ruch „na około MB”

 1. Inhibition (wstrzymanie, zahamowanie)

Wybranie MB (Motion Barier), utrzymanie tej pozycji aż do  jej ustąpienia i ponowne wybieranie MB

 1. Recoil

Mobilizacja do  motion barier i „odskok” (odbicie) od MB (Motion Barier)

 1. Toggle

Mobilizacja przez MB (Motion Barier)

 1. Inhibicja ischemiczna

Wywołanie chwilowego niedokrwienia z odruchowym rozszerzeniem naczyń krwionośnych i poprawą ukrwienia

Mobilizacja z siłą większą niż MB (Motion Barier)

PROCEDURY TERAPII OSTEOPATYCZNEJ:

 1. Inhibicja ischemiczna

 mechanizm wazodylatacji → chwilowe niedotlenienie → CO2 ↑ → adrenalina i noradrenalina → ↑ bradykinina ↑ → tlenek azotu ↑ → rozszerzenie naczyń krwionośnych włosowatych → zwiększenie ukrwienia

 1. Inhibicja poprzeczna

 mechanizm blokowania odruchu z zakończeń bukietowatych włókien intrafuzalnych → blokowanie komórek ruchowych gamma (ꝩ) → zmniejszenie spoczynkowego napięcia mięśniowego →  zmniejszenie ciśnienia śródtkankowego → zwiększenie ukrwienia

mechanizm blokowania odruchu z zakończeń pierścieniowo spiralnych włókien intrafuzalnych → blokowanie komórek ruchowych alfa (α) → zmniejszenie spazmu mięśniowego

 1. Mobilizacja poprzeczna

 mechanizm neurologiczny pobudzenie włókien II → zmniejszenie bólu →  pobudzenie włókien III typu → zmniejszenie aktywności układu współczulnego → poprawa ukrwienia mechanizm biochemiczny → uwalnianie histaminy z komórek tucznych (3-5 min) → uwalnianie prostaglandyny F1 alfa (15-20 min) → stymulacja fibroblastów → przebudowa tkanki łącznej → tworzenie nowych włókien kolagenowych, włókien istoty międzykomórkowej → przebudowa tkanek 

 1. Neuromuscular Technique NMT

 Mechanizm rozkurczu miofibroblastów i mechanizm rozpadu mostków wodorowych
→ pobudzenie receptorów czuciowych typu II i III → obniżenie aktywności układu współczulnego → poprawa ukrwienia → obniżenie CO2 → wzrost 02 →zmniejszenie H+ → zwiększenie spoczynkowej długości tkanek

 1. HVLA ( high- velocity, low-amplitude forces) duża szybkość/ mała amplituda

zmniejszenie napięcia torebek stawowych → regulacja ciśnienia wewnątrzstawowego → zmniejszenie napięcia aparatu torebkowo – więzadłowego
→ poprawa ukrwienia → zmniejszenie pobudzenia receptorów  C typ IV →  obniżenie pobudzenia układu współczulnego  → zmniejszenie wydzielania noradrenaliny → rozluźnienie miofibroblastów w aparacie torebkowo-więzadłowym → rozluźnienie aparatu torebkowo-więzadłowego

 1. LVHA (low- velocity, high-amplitude forces) mała szybkość

Zwiększenie  pobudzenia mechanoreceptorów  → inhibicja nocyceptywna → Inhibicja układu współczulnego → →Rozszerzenie naczyń włosowatych →  poprawa ukrwienia → odruchowe zmniejszenie napięcia w tkankach wspólnie unerwionych → odtworzenie prawidłowej  biomechaniki w tkankach połączonych strukturalnie

 1. Toggle

Przesunięcie MB Zmiana ułożenia, ustawienia przestrzennego tkanki Pobudzenie proprioreceptorów w strukturze leczonej tkanki →  Uruchomienie mechanizmów odruchowych na poziomie segmentarnym unerwienia danej tkanki →  Poprawa ukrwienia →  Poprawa drenażu limfatycznego – odprowadzenie mediatorów bólu z leczonej tkanki →  Normalizacja napięcia mięśniowego →  Normalizacja napięcia miofibroblastów →  Na poziomie komórkowym regulacja procesów komórkowych –funkcja i kształt

 1. Unwinding

Uruchamia procesy przebudowy i produkcji włókien tkanki łącznej  przez fibroblasty  fibroblastic activity Piezoelectric effect →  Zmniejszenie pobudzenia mechanoreceptorów  – zmniejszenie napięcia mm Gamma motoneuron effect Inhibicja układu współczulnego →  Rozszerzenie naczyń włosowatych →  poprawa ukrwienia →  Receptor type Effects →  Golgi type lb  – Decreased tone in associated skeletal muscle, Pacini type II  – Proprioception, Ruffini type II – Inhibition of sympathetic activity, Interstitial type III and IV – Vasodilatory changes, Plasma extravasation Zmniejszenie odruchowego napięcia tkanki →  regeneracja  zwiększenie spoczynkowej długości tkanki

 1. Toggle

Przesunięcie MB Zmiana ułożenia, ustawienia przestrzennego tkanki Pobudzenie proprioreceptorów w strukturze leczonej tkanki →  Uruchomienie mechanizmów odruchowych na poziomie segmentarnym unerwienia danej tkanki →  Poprawa ukrwienia →  Poprawa drenażu limfatycznego – odprowadzenie mediatorów bólu z leczonej tkanki →  Normalizacja napięcia mięśniowego →  Normalizacja napięcia miofibroblastów →  Na poziomie komórkowym regulacja procesów komórkowych –funkcja i kształt

 1. Unwinding

Uruchamia procesy przebudowy i produkcji włókien tkanki łącznej  przez fibroblasty  fibroblastic activity Piezoelectric effect →  Zmniejszenie pobudzenia mechanoreceptorów  – zmniejszenie napięcia mm Gamma motoneuron effect Inhibicja układu współczulnego →  Rozszerzenie naczyń włosowatych →  poprawa ukrwienia →  Receptor type Effects →  Golgi type lb  – Decreased tone in associated skeletal muscle, Pacini type II  – Proprioception, Ruffini type II – Inhibition of sympathetic activity, Interstitial type III and IV – Vasodilatory changes, Plasma extravasation Zmniejszenie odruchowego napięcia tkanki →  regeneracja  zwiększenie spoczynkowej długości tkanki

 1. BLT (Balanced Ligamentum Tension)

Pobudzenie proprioreceptorów w bardziej prawidłowym ustawieniu tkanki Uruchomienie mechanizmów odruchowych na poziomie segmentarnym unerwienia danej tkanki Poprawa ukrwienia Poprawa drenażu limfatycznego – odprowadzenie mediatorów bólu z leczonej tkanki →  Normalizacja napięcia mięśniowego →  Normalizacja napięcia miofibroblastów →  Na poziomie komórkowym regulacja procesów komórkowych –funkcja i kształt

PROCEDURY TERAPII OSTEOPATYCZNEJ CRANIALNEJ

 1. BMT (Balanced Membran Tension)

Stymulacja receptorów czuciowych kości czaszki poprzez zabiegi BMT Działanie odruchowe na układ współczulny unerwiający naczynia krwionośne kości czaszki →  Unerwienie czuciowe, współczulne i przywspółczulne pochodzi od gałęzi nerwu trójdzielnego, gałęzi nerwu błędnego i podjęzykowego oraz od trzech górnych nerwów rdzeniowych szyjnych →  Unerwienie blaszki zewnętrznej opony twardej mózgu  / okostnej wewnętrznej kości czaszki →  Unerwienie blaszki wewnętrznej opony twardej mózgu Unerwienie opony miękkiej Regulacja ukrwienia wewnętrznej okostnej kości czaszki przechodzącej w blaszkę zewnętrzną opony twardej mózgu Regulacja ukrwienia  kości czaszki,  wypełnienia krwią kości czaszki →  Regulacja ukrwienia opony twardej mózgu posiadającej własne naczynia krwionośne Zmiana elastyczności i kształtu opony twardej i jej wypustek – sierp mózgu, móżdżku, namiot i przepona siodłaOpona twarda i jej wypustki tworzą zatoki żylne mózgu→  Zmiana elastyczności i kształtu opony twardej i jej wypustek wywołują „Drenaż Zatok Żylnych Mózgu” →  Zmiana elastyczności zatok żylnych mózgu zmniejsza ciśnienie w jamie podpajęczynówkowej →  Zmniejszenia ciśnienia płynu mózgowo – rdzeniowego/ →  poprawa krążenia

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.