Scroll Top

Osteopatia

Osteopata posługuje się wiedzą stanowiącą przedmiot zainteresowań osteopatii – samodzielnej dyscypliny opieki zdrowotnej, w ramach której wykonuje się leczenie manualne u pacjentów z rozpoznaną dysfunkcją somatyczną.
Osteopata

Osteopata – Synteza zawodu

Osteopata posługuje się wiedzą stanowiącą przedmiot zainteresowań osteopatii – samodzielnej dyscypliny opieki zdrowotnej, w ramach której wykonuje się leczenie manualne u pacjentów z rozpoznaną dysfunkcją somatyczną [1]. Osteopata stosuje leczenie w oparciu o zabiegi terapeutyczne zawarte w Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD – 9 nr 93.6 Leczenie osteopatyczne.

Medycyna osteopatyczna jest systemem opieki medycznej, w którym stosujemy diagnostykę i leczenie w oparciu o mechanizmy integralnego powiązania struktury i funkcji organizmu [2]

Medycyna osteopatyczna jest specjalizacją medyczną opartą na  leczeniu manualnym wszystkich tkanek, narządów
i układów organizmu [2]

Opis pracy i sposobu jej wykonywania

Osteopata stosuje badanie manualne w celu określenia stanu funkcjonalnego wszystkich tkanek, narządów i układów organizmu człowieka. Diagnozuje zmiany zakresu i jakości ruchu, kształtu i jakości tkanek, temperatury i występowania bólu, określając zaburzenia funkcjonalne – dysfunkcje somatyczne.

Osteopata stosuje leczenie osteopatyczne rozpoznanych dysfunkcji somatycznych. Charakterystyczną cechą diagnostyki i leczenia osteopatycznego jest wysoko rozwinięty zmysł dotyku manualnego i umiejętność diagnozowania i leczenia połączonych ze sobą strukturalnie i fizjologicznie tkanek, narządów i układów organizmu człowieka.

Sposoby wykonywania pracy

Praca osteopaty polega m.in. na:

  • przeprowadzaniu badania osteopatycznego,
  • przeprowadzaniu leczenia osteopatycznego,
  • prowadzeniu zapisu przeprowadzonych zabiegów osteopatycznych i dokumentacji dotychczasowego przebiegu leczenia,
  • prowadzeniu konsultacji z innymi członkami zespołu medycznego,
  • zlecaniu odpowiednich zabiegów osteopatycznych w zależności od jednostki chorobowej i okresu chorobowego,
  • nauczaniu pacjentów prawidłowego stosowania zaleceń osteopatycznych w procesie profilaktyki chorobowej,
  • zlecaniu odpowiednich badań obrazowych i innych badań dla uszczegółowienia diagnozy funkcjonalnej,
  • zlecaniu specjalistycznej konsultacji lekarskiej,
  • sporządzaniu opinii o stanie funkcjonalnym pacjenta.

Spis Procedur Medycznych
MIĘDZYNARODOWA KLASYFIKACJA PROCEDUR MEDYCZNYCH
A international classification system for surgical, diagnostic and therapeutic procedures: ICD-9

16 . Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne – różne (87-99) Miscellaneous diagnostic and therapeutic procedures

  1. Fizykoterapia, respiratoroterapia, rehabilitacja i zabiegi pokrewne – Physical therapy, respiratory therapy, rehabilitation, and related procedures

93.6     Leczenie osteopatyczne  – Osteopathic manipulative treatment

93.61   Leczenie osteopatyczne – uruchomienie pacjenta – Osteopathic manipulative treatment for general mobilization

93.62   Leczenie osteopatyczne – duża szybkość/ mała amplituda – Osteopathic manipulative treatment using high- velocity, low-amplitude forces

93.63   Leczenie osteopatyczne – mała szybkość/ duża amplituda – Osteopathic manipulative treatment using low- velocity, high-amplitude forces

93.64   Leczenie osteopatyczne – siła izotoniczna/ izometryczna – Osteopathic manipulative treatment using isotonic, isometric forces

93.65   Leczenie osteopatyczne – siła pośrednia – Osteopathic manipulative treatment using indirect forces

93.66   Leczenie osteopatyczne poruszenie płynów – tkankowych – Osteopathic manipulative treatment to move tissue fluids  – Pompa limfatyczna

93.67   Leczenie osteopatyczne – inneOther specified osteopathic manipulative treatment

[1]. Dysfunkcja somatyczna – Zaburzenie funkcji tkanek, narządów i układów organizmu człowieka. Definicja opracowana przez zespół ekspercki na podstawie: Benchmarks for training in osteopathy. World Health Organization, 2010

[2]. General Osteopathic Council. Online. Available:http://www.osteopathy.org.uk 3 Aug 2003.]

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.