O CENTRUM REHAPUNKT   
REHAPUNKT

 

NASZ ZESPÓŁ


dr n. med. prof. nadzw. MUM Michał Dwornik D.O. (Diploma in Osteopathy) - właściciel

dr n. med. prof. nadzw. MUM Sebastian Szajkowski D.C. (Diploma of Chiropractic), D.O. (Diploma in Osteopathy)

D.O. mgr Dominika Cieślak  (Diploma in Osteopathy)

D.O. mgr Jarosław Palonka  (Diploma in Osteopathy)

mgr Beata Jeleńska

mgr Grażyna Adamczyk

D.O. Beata Dalewska  (Diploma in Osteopathy)

mgr Lech Dalewski

mgr Aleksandra Smyk D.O.

Fizjoterapeutka Ewelina Rogal 

mgr Przemysław Burbul 

 


dr n. med Sebastian Szajkowski REHApunkt dr n.med. Michał Dwornik Warszawa, Piastów  dr n. med. prof. nadzw. MUM Sebastian Szajkowski D.O.

 


   Wykształcenie:

 • 2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych
 • 2006-2010 – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - studia doktoranckie, Wydział Lekarski w Katowicach
 • 2006 – dyplom ukończenia studiów magisterskich, Wydział Opieki Zdrowotnej, kierunek: fizjoterapia
 • 2001-2006 – Śląska Akademia Medyczna w Katowicach

Kursy i szkolenia podyplomowe: 

 • 2012 - Funkcjonalna Osteopatia i Integracja (FOI)
 • 2012 - Terapia Manualna Mulligan Concept 
 • 2011 - Terapia Manualna dr Ackermanna
 • 2011 - Stabilizacja stawów obwodowych
 • 2011 - Ultrasonografia narządu ruchu i sonofeedback
 • 2011 - Kinesiology Taping
 • 2009 - Stabilizacja stawów kręgosłupa
 • 2009 - Neurologiczne aspekty rehabilitacji w schorzeniach kręgosłupa
 • 2007 - Nowoczesna diagnostyka i terapia fizykalna
 • 2007 - Diagnostyka i leczenie dysfunkcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Specjalizacje:

 • diagnostyka RTG
 •  neurofizjologia,
 • metody wzbudzania regeneracji układu  nerwowego,
 • elektrofizjologia,
 • fizjologia i patofizjologia  układu  nerwowo-mięśniowego,
 • neurobiologia,
 • biologia molekularna
 •  Techniki  MET
 • Terapia powięziowa

Najważniejsze Osiągnięcia:

 • Wyróżniona rozprawa doktorska: „Wpływ zastosowania zmiennego przestrzennego pola magnetycznego na ból neuropatyczny po przecięciu nerwu piszczelowego u szczura”.
 • Wyróżniona praca magisterska: „Wpływ zastosowania autologicznego, predegenerowanego wszczepu nerwu łydkowego na wyniki rekonstrukcji pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych na podstawie badań elektrofizjologicznych”.
 • Nagroda główna za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskim Kongresie Naukowym Młodych Medyków. Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Warszawie – Warszawa 24 kwiecień 2004.
 • Wyróżnienie za pracę: „Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych”. Przedstawioną na 2nd International Conference of Students’ Scientific Society for Medical Students and Young Doctors. Bydgoszcz-Chełmno 15th-17th April 2004.
 • III Nagroda za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na Ogólnopolskiej oraz I Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Medycyny oraz Młodych Lekarzy. Białystok 23 maj 2005.
 • Wyróżnienie za pracę: “Wpływ reinerwacji obszaru unerwienia rekonstruowanych nerwów zakończeniami nerwów sąsiednich na ostateczną ocenę wyników pourazowych rekonstrukcji nerwów obwodowych”. Przedstawioną na III Międzynarodowej Konferencji Studenckiego Towarzystwa Naukowego „Postępy w naukach biomedycznych i medycynie”. Bydgoszcz-Toruń 2-3 grudnia 2005.
 • Stypendysta powiatu ostrowieckiego za wybitne osiągnięcia naukowe.
 • Autor i współautor 11 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych.
 • Autor i współautor 14 prac wygłoszonych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz opublikowanych w materiałach zjazdowych.    

Doświadczenie:

 •  (2014 -) Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna – nauczyciel akademicki.
 • (2012 -) Praca w Centrum Medycznym Puławska (CMP) – fizjoterapeuta.   
 • (2012-2013) Praca naukowo-dydaktyczna na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – kierunek: fizjoterapia.  
 • (2007-2012) Praca w Śląskim Centrum Małoinwazyjnej i Endoskopowej Chirurgii Kręgosłupa – fizjoterapeuta.  
 • (2007-2009) Praca naukowo-dydaktyczna w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego Katowice, oddział w Dąbrowie Górniczej, kierunek: fizjoterapia.
 • (2006-2010) Prowadzenie zajęć dydaktycznych w Śląskim Uniwersytecie Medycznym.
 • (2003-2007) Przewodniczący studenckiego towarzystwa naukowego przy Katedrze i Klinice Neurochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
 • Doświadczenie w pracy z pacjentem anglojęzycznym.
 • Specjalizuję się w pracy z pacjentami ortopedycznymi i neuro-ortopedycznymi.

 

Publikacje :

 1. The influence of spatial pulsed magnetic field application on neuropathic pain after tibial nerve transection in rat. Szajkowski S, Marcol W, Właszczuk A, Cieślar G, Pietrucha-Dutczak M, Sieroń A, Lewin-Kowalik J. Electromagn Biol Med. 2014 Jan;33(1):35-46. doi: 10.3109/15368378.2013.783849. Epub 2013 Jun 19.
 2. Variable spatial magnetic field influences peripheral nerves regeneration in rats. Suszyński K, Marcol W, Szajkowski S, Pietrucha-Dutczak M, Cieślar G, Sieroń A, Lewin-Kowalik J. Electromagn Biol Med. 2014 Sep;33(3):198-205. doi: 10.3109/15368378.2013.801351. Epub 2013 Jun 19.
 3. Endoscopic technique in the treatment of patients with colloid cysts of the third ventricle. Report based on over a decade of experience. Kwiek S, Kocur D, Doleżych H, Suszyński K, Szajkowski S, Sordyl R, Slusarczyk W, Kukier W, Bażowski P. Neurol Neurochir Pol. 2012 May-Jun;46(3):216-23.
 4. Wpływ zastosowania wczesnej rehabilitacji po usunięciu przepukliny jądra miażdżystego. The influence of first-time lumbar disc surgery and immediately post-surgery rehabilitation on clinical assessment. Krzysztof Suszyński, Stanisław J. Kwiek, Sebastian Szajkowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Joanna Kukier, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Bażowski. Chir.Kolana Artroskopia Traumatol.Sport.2007; Vol.4 c No.3, p.55-62
 5. Powrót funkcji nerwu twarzowego u chorych po operacjach guzów kąta mostowo-móżdżkowego w aspekcie fizjoterapii.
  Physiotherapeutic aspect of facial nerve function recovery after cerebellopontine angle tumour surgery. Sebastian Szajkowski, Stanisław J. Kwiek, Krzysztof Suszyński, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Hanna Doleżych, Monika Buczma, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski, Piotr Bażowski. Fizjoterapia Pol.2007; Vol.7 No.4, s.419-424.
 6. Ocena jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu pozapiramidowego po leczeniu stereotaktycznym oraz pozabiegowej rehabilitacji. The quality of life at patients with the extrapyramidal system diseases after stereotactic surgery and rehabilitation. Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Jan Wiaderkiewicz, Stanisław Kwiek. Ann.Acad.Med.Siles.2009; Vol.63, No.6, s.32-39
 7. Wpływ stałego pola magnetycznego na wybrane parametry spirometryczne u pacjentów POChP. Jarosław Pasek, Jan Budziosz, Sebastian Szajkowski, Aleksander R. Sieroń. Fizykoterapia w praktyce. / Praca zbiorowa pod red.: J. Taradaja, A. Sieronia, M. Jarzębskiego. Katowice : Wydaw. Elamed, 2010; s.231-236
 8. Zmienne i stałe pola magnetyczne w leczeniu zmian zwyrodnieniowych. Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Zięba, Michał Pyrskała, Jan Budziosz, Tomasz Pasek, Aleksander R. Sieroń. J.Ecol.Health2011; Vol.15, nr 2, s.79-82
 9. Endoscopic technique in the treatment of patients with colloid cysts of the third ventricle. Report based on over a decade of experience.Stanisław Kwiek, Damian Kocur, Hanna Doleżych, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Ryszard Sordyl, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Piotr Bażowski. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2012; 46, 3: 216-2
 10.  Influence of whole-body cryotherapy on hemodynamic parameters in patients with motor organs disease. Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jarosław Pasek, Sebastian Szajkowski, Tomasz Pasek, Jan Ślężyński, Aleksander Sieroń. Fizjoterapia Pol 2012; 12(2):113-118
 11. Application of magnetic field and visible light in the treatment of low back pain and sciatic neuralgia. Zastosowanie pola magnetycznego oraz promieniowania optycznego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, w szczególności rwy kulszowej. Jarosław Pasek, Patrycja Kwiatek, Tomasz  Pasek, Sebastian Szajkowski, Adam Szewc, Aleksander Sieroń. Aktualn Neurol 2012, 12 (1), p.65-68
 12. Wewnątrzdyskowa Terapia Elektrotermiczna (IDET) - wyniki w zakresie redukcji bólu i niepełnosprawności. Stanisław J. Kwiek, Damian Kocur, Ryszard Sordyl, Wojciech Kukier, Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Jerzy Widuchowski, Wojciech Widuchowski. Chir.Kolana Artroskopia Traumatol.Sport.2013; Vol.8, nr 1, s.55-64
 13. The influence of spatial pulsed magnetic field application on neuropathic pain after tibial nerve transection in rat. Szajkowski S, Marcol W, Właszczuk A, Cieślar G, Pietrucha-Dutczak M, Sieroń A, Lewin-Kowalik J.Electromagn Biol Med. 2014 Jan;33(1):35-46.
 14. Variable spatial magnetic field influences peripheral nerves regeneration in rats.Suszyński K, Marcol W, Szajkowski S, Pietrucha-Dutczak M, Cieślar G, Sieroń A, Lewin-Kowalik J. Electromagn Biol Med. 2014 Sep;33(3):198-205.
 15. Odległa ocena kliniczna zastosowania implantu predegenerowanego w rekonstrukcjach pourazowych uszkodzeń nerwów obwodowych. Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Stanisław Kwiek. Ogólnopolski Kongres Naukowy Młodych Medyków, Warszawa 23-24.04.2004, streszcz. s.86.
 16. Nowatorska metoda aplikacji zmiennego pola magnetycznego. Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Aleksander R. Sieroń. Śląskie Medyczne Spotkania Uzdrowiskowe Ustroń 2008. 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, 25 Sympozjum dla Lekarzy i Fizjoterapeutów Med & Life. Ustroń 21-22.11.2008 r. [Abstr.] s.76 
 17. DBS w chorobie Parkinsona. Wyniki leczenia Śląskiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. Deep brain stimulation for Parkinson's disease. Experience of Silesian Interdisciplinary Centre for Parkinson's disease treatment in Katowice.Stanisław J. Kwiek, Magdalena Boczarska, Maciej Świat, Gabriela Kłodowska-Duda, Wojciech Kukier, Wojciech Ślusarczyk, Anna Antonowicz-Olewicz, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala. 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCh z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Mikołajki [Poland], 17.09-20.09.2009 [streszcz.] s.85-86
 18. Endoskopowe leczenie wewnątrzkomorowych torbieli koloidowych i guzopochodnego wodogłowia. Metodologia, uwagi techniczne, prezentacja video.Endoscopic treatment of intraventricular colloid cyst and tumor related hydrocephalus. Methods, technical notes, video presentation. Stanisław J. Kwiek, Piotr Bażowski, Jan Baron, Wojciech Ślusarczyk, W. Kukier, D. Kocur, S. Kowacki, K. Suszyński, S. Szajkowski, H. Doleżych, B. Błaszczyk. 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCh z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego. Mikołajki [Poland], 17.09-20.09.2009 [streszcz.] s.38-39
 19. Image processing and spectroscopy in autofluorescence gastrointestinal endoscopy.S. Kwiatek, W. Latos, J. Pasek, Aleksandra Kawczyk-Krupka, K. Suszyński, S. Szajkowski, Aleksander R. Sieroń. 6th Symposium on Medical Physics, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.118
 20. The impact assessment of variable spatial magnetic field on the peripheral nerve regeneration process in the rat. K. Suszyński, S. Szajkowski, Wiesław Marcol, Wojciech Ślusarczyk, S. Kwiatek, J. Pasek, A. Cholewka, K. Michalik. 6th Symposium on Medical Physics, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.49
 21. Impact of variable spatial magnetic field in the neuropathic pain after sciatic nerve section in the rat. Autorzy: S. Szajkowski, K. Suszyński, Wiesław Marcol, Wojciech Ślusarczyk, S. Kwiatek, J. Pasek, A. Cholewka, K. Michalik. 6th Symposium on Medical Physics, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.77
 22. PP IX fluorescence intensity measurements and fluorescence imaging during PDT in oral leukoplakia and BCC. S. Kwiatek, J. Pasek, W. Latos, Aleksandra Kawczyk-Krupka, S. Szajkowski, K. Suszyński, Aleksander R. Sieroń. 6th Symposium on Medical Physics, 4th International Symposium on Medical Physics, Szczyrk [Poland] 15-18.06.2009, abstracts s.119
 23. Clinical implications of air embolism in patients with CPA tumor operated in sitting (or semisitting) position. Stanisław Kwiek, Izabela Duda, Hanna Doleżych, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Piotr Bażowski, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski. Skull Base2009; Vol.19 Suppl.1, p.86-87[279].
 24. Epidermoid cysts of the posterior fossa and petroclival region: treatment and outcome.Stanisław Kwiek, Piotr Bażowski, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Grażyna Lisowska. Skull Base2009; Vol.19 Suppl.1, p.81[262].9th European Skull Base Society Congress, Rotterdam [Netherlands] 15-18.04.2009, abstr.
 25. DBS w chorobie Parkinsona. Doświadczenia i wyniki interdyscyplinarnego Śląskiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona w Katowicach. DBS for Parkinson's disease treatment. Experience and results interdisciplinary Silesian Centre for Parkinson's Disease Treatment in Katowice. Stanisław J. Kwiek, Magdalena Boczarska-Jedynak, Maciej Świat, Gabriela Kłodowska-Duda, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Bartłomiej Błaszczyk, Hanna Doleżych, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Damian Kocur, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala. Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, supl.1, s.S16-S17, [84]; Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.
 26. Dwa przypadki jednoczesnej tożstronnej stymulacji STN i VIM w leczeniu choroby Parkinsona z dominującym drżeniem. Two cases of simulated ipsilateral targeting and stimulation of STN and VIM for treatment of tremor predominant PD.Stanisław J. Kwiek, Gabriela Kłodowska-Duda, Magdalena Boczarska-Jedynak, Maciej Świat, Wojciech Ślusarczyk, Wojciech Kukier, Bartłomiej Błaszczyk, Hanna Doleżych, Sebastian Szajkowski, Krzysztof Suszyński, Damian Kocur, Piotr Bażowski, Grzegorz Opala. Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, supl.1, s.S.28-S29, [F4]; Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.
 27. Ocena jakości życia pacjentów z chorobą Parkinsona po leczeniu stereotaktycznym oraz rehabilitacji pozabiegowej.Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Jarosław Pasek, Magdalena Boczarska-Jedynak, Hanna Doleżych, Bartłomiej Błaszczyk, Grzegorz Opala, Stanisław J. Kwiek.Neurol.Neurochir.Pol.2010; Vol.44, supl.1, s.S.18, [86]; Konferencja Naukowa Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Ustroń 4-5.03.2010.
 28. Zastosowanie aktywowanego mikrogleju lub nikotyny w urazowym uszkodzeniu rdzenia kręgowego u szczurów. Wojciech Ślusarczyk, Wiesław Marcol, Krzysztof  Łabuzek, Andrzej Małecki, Krzysztof Suszyński, Sebastian Szajkowski, Marek Gzik, Natalia Pawlas, Magdalena Larysz-Brysz, Katarzyna Melcher, Joanna Lewin-Kowalik. Zeszyt streszczeń. s.17-18. 41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh. Bydgoszcz 6-9.06.2013.
 29. Changes of chosen physiological parameters in young healthy persons after sauna bathing procedur es. Pasek J, Cieślar G, Szajkowski S, Jagodziński L, Sieroń A. Polski Merkuriesz Lekarski. 2016; 40(239):295-7. 
 30. The influence of pain aliments and vertebral mobility in patients after whole body cryotherapy. Śliwiński Z, Michalak B, Pasek J, Śliwiński G, Szajkowski S, Sieroń A. Wiadomości Lekarskie.2017; 70(3 pt 2):543-546. 
 31. Analysis of the most common reasons for patient visits to the primary care physician during a 6-month follow-up.  Pietrzak M, Pasek J, Cieślar G, Senejko M, Szajkowski S, Sieroń A. Polski Merkuriesz Lekarski. 2018 Jul 30;45(265):38-40. 

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik   mgr  Dominika Cieślak D.O. – fizjoterapeutka

Absolwentka Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej, Wyższej Szkoły Mazowieckiej w Warszawie; Wydział Nauk Medycznych – fizjoterapia. Od 2003 roku współpracowała z Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśnej oraz odbyła wiele godzin praktyk w mazowieckich szpitalach i klinikach nabywając kolejne doświadczenie. Odbyte staże kliniczne: 1. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Banacha w Warszawie:  Zakład Rehabilitacji, Oddział  Kardiochirurgiczny, Oddział  Chorób Wewnętrznych, Oddział Gastroenterologiczny, Oddział Chirurgii Naczyniowej, Oddział Alergologii i Pneumonologii, Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Oddział Kardiologiczny, Oddział Chirurgii Ogólnej. 2. Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital Zachodni im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim - Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, Oddział Neurologiczny i Udarowy. 3. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa ul. Lindleya 4. Samodzielny Gminny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Błoniu ul. Piłsudskiego 2/4 - Zakład Rehabilitacji. Autorka pracy badawczej „Ocena elektromiograficzna skuteczności reedukacji sensomotorycznej u dzieci ze stopą płasko – koślawą". Absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik    mgr Jarosław Palonka D.O. – fizjoterapeuta

Absolwent studiów jednolitych magisterskich na kierunku fizjoterapia wydział fizjoterapii  WSZA w Zamościu. Szkołę ukończył obroną pracy  „Możliwości rehabilitacji w śród pacjentów z amputacja kończyny górnej”. Odbyte staże kliniczne: SP Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  - oddziałach  kardiologii i rehabilitacji,  NZOZ Centrum Rehabilitacji WSZiA w Zamościu, NZOZ Ośrodek Miejski Sportu i Rekreacji w Zamościu, Uzdrowisko Horyniec . Od 2011 roku współpracował z Centrum Rehabilitacji Medycznej w Podkowie Leśne.  Wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej  im. Zofii i Jonasza Łyko.Absolwent Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik  mgr Beata Jeleńska – fizjoterapeuta

Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w pracy z dziećmi metodą Bobath. Prowadzi również terapię SI (Integracji Sensomotorycznej). Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1991 do 1997 roku pracowała w Przychodni Rehabilitacji i Fizjoterapii dla dzieci i młodzieży przy ul. Bogusławskiego w Warszawie, w zespole dr M. Borkowskiej i dr  Z. Kułakowskiej (prekursorek metody NDT-Bobath i ogólnej wczesnej interwencji noworodkowej w Polsce) Od 1993 do 1996 roku współpracowała z Przedszkolem Integracyjnym przy ul. Wolumen w Warszawie, gdzie pracowała z dziećmi  programem Montessori. Od 1998 do 2000 roku pracowała w Przychodni Rehabilitacyjnej przy ul. Szajnochy w Warszawie gdzie prowadziła wczesną interwencję noworodkową oraz zajmowała się rehabilitacją kręczu szyi, stopy płasko-koślawej, stopy płasko-szpotawej i wady postawy. Od 2000 do 2010 roku  pracowała w Ośrodku Szkolno-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących ,,Tęcza" przy ul. Kopińskiej w Warszawie gdzie zajmowała się dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością. Autorka publikacji w Kwartalniku Dolnośląskiej Fundacji Pomóc Dzieciom – „Wspólna Troska” oraz w czasopiśmie „Integracja”

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik   mgr Grażyna Adamczyk – fizjoterapeuta

Posiada ponad 30 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami ortopedycznymi i neurologicznymi. Prowadzi również Neuro Lingwistyczne Programowanie.Absolwentka Wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od 1971 roku pracowała w 109 Szpital Wojskowy w Szczecinie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Łodzi, NZOZ Rehabilitacja Izabelin, NZOZ „Medica-med” Pruszków. Przebyte kursy: Zasady Diagnostyki i Leczenia Chorych ze Spondylozą - AM Warszawa, Terapia Manualna - WAM Łódź, Masaż Sportowy i Leczniczy - AWF Warszawa Licensed Advanced Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming – R.Bandler, M.Grzesiak, J.La Valle, Modelowanie Kognitywno Behawioralne – Charles Faulkner, Master of NLP - Polski Instytut NLP, Masaż Ma-Uri.

 

  D.O. Beata Dalewska – fizjoterapeutka

Absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej, Wydział Fizjoterapii.Absolwentka Podyplomowych Studiów na Wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik  mgr Lech Dalewski - fizjoterapeuta

 

Wykształcenie


2016-obecnie PWSM im. Zofii i Jonasza Łyko – Wydział Medycyny Osteopatycznej – studia podyplomowe
2011 - 2014 UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI, Wydział Wojskowo-Lekarski Oddział Fizjoterapii II Stopnia - magister
2006-2009 WYŻSZA SZKOŁA MAZOWIECKA W WARSZAWIE - Wydział Nauk Medycznych Fizjoterapia – licencjat
2003-2006 INSTYTUT PROMOCJI ZDROWIA WSTH W PODKOWIE LEŚNEJ – licencjat
2003-2005 Studium fizjoterapii w SZKOLE PROMOCJI ZDROWIA w Podkowie Leśnej - technik fizjoterapiiPodnoszenie kwalifikacj


23.09.2006  AWF „CERTYFIKAT PODSTAW TERAPII MANUALNEJ STAWÓW OBWODOWYCH
22.04.2007  EUROPEAN RESUSCITATION CONCIL  „ ILS PROVIDER COURSE „
06.09.2008 REHA+  CERTYFIKAT „Nowoczesne metody fizjoterapii narządu ruchu”
10.2008 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; LUMBAR & THORACIC REGIONS”
01.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; CERVICAL REGIONS”
04.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ADVANCED MINIMAL/SHORT LEVER SPINAL OSTEOPATHIC MANIPULATION COURSE; JUNCITIONAL REGIONS OF THE SPINE”
10.2009 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “PERIPHERAL JOINTS”
03.2010 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “ OSTEPATHIC DIAGNOSIS  AND TREATMENT”
22-23.04.2010 Rehexpert „BARK PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
10-11.04.2010 Rehexpert „STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA,   ZASADY LECZENIA
11.2010 ART OF OSTOPATHY CERTYFICATE OF ATTENDANCE “OSTEPATHIC DIAGNOSIS  AND TREATMENT”
4-5.12.2010 Rehexpert “STAW BIIODROWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADYLECZENIA
18.12.2010 REHA+ „Nowe trendy i doświadczenia w medycynie i fizjoterapii sportowej”
04.04.2011 AWF CERTYFIKAT „Fizjoterapia – jeszcze sztuka czy już nauka?”
12.04.2011 HEALTH ACADEMY „CRANIO-SACRAL THERAPY BASIC”
13.11.2011 HEALTH ACADEMY „CRANIO-SACRAL THERAPY LEVEL II WORKSHOP”
22.04.2012 OFC Terapia Manualna “VISCERAL OSTEOPATHIC TECHNIQUES”
01.03.2015 II Dzień Osteopaty Ogólno Polskie Sympozjum Naukowe CERTYFIKAT
06.03. 2016 III Dzień Osteopaty Ogólno Polskie Sympozjum Naukowe CERTYFIKAT ,,BÓLE I ZAWROTY GŁOWY- UJĘCIE OSTEOPATYCZNE I NEUROLOGICZNE’’

Doświadczenie zawodowe

21.03.2005-30.06.2006 Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centum Leczenia Obrażeń, Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie ul. Lindleya 4 - OIT

01.12.2005-24.04.2008  Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centum Leczenia Obrażeń, Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Warszawie ul. Lindleya 4
                 - oddział Chirurgii ogólnej
                 - oddział PO
                 - OICH

01.07.2006- obecnie Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus Centrum Leczenia Obrażeń, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Warszawie ul. Lindleya 4
                 -OIT

07.04.2008- obecnie SPZ ZOZ w Pruszkowie – Przychodnia Rehabilitacji Leczniczej ul. Drzymały 19/21

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik klinika Żoliborz  mgr Aleksandra Smyk D.O. - fizjoterapeutka

 

Absolwentka Wydziału fizjoterapii Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. Absolwentka Wydziału Fizjoterapii - Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach. Studentka na Wydziale Medycyny Osteopatycznej w Wyższej Szkołe Medycznej— studia podyplomowe. Specjalistka terapii manualnej w schorzenich ortopedycznych, neurologicznych i w procesie regeneracji u sportowców.  2015-2017r. Terapia  dzieci i młodzieżą w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku. 2015r. Terapia pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi w Powiatowym Szpitalu w Iławie. 2014r. Szpital Specjalistyczny w Krakowie, Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, terapia pacjentów w procesie pooperacyjnym. 2014 r. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - fizjoterapeuta w programie wolontariatu. 2013 r. Sanatorium Uzdrowiskowe ZŁOCIEŃ - fizjoterapeutka w zakładzie kinezyterapii.2012 r. Zakład Przyrodoleczniczy w Goczałkowicach - fizjoterapeutka na oddziale kinezyterapii.2011 r. Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy NZOZ UZDROWISKO USTROŃ - fizjoterapeutka w zakładzie kinezyterapii i fizykoterapii.

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik klinika Żoliborz  Fizjoterapeutka Ewelina Rogal 

Absolwentka Wyższej Szkoły Medycznej  - Fizjoterapeutka, Masażystka. Specjalistka masażu głębokiego tkanek w schorzenich ortopedycznych, neurologicznych i w procesie regeneracji u sportowców.  Absolwentka kursu masażu tkanek głębokich. Absolwentka kursu terapii osteopatycznej. Absolwentka kursu fizykoterapii.

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik klinika Żoliborz    mgr Przemysław Burbul 

Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji. Instruktor masażu sportowego, specjalista leczenia skolioz, rehabilitacji w schorzeniach ortopedycznych, neurologicznych w procesie regeneracji u sportowców. Ukończył kursy: Kurs masażu I stopnia o profilu rozszerzonym, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu II stopnia dla zaawansowanych, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu w jednostkach chorobowych kręgosłupa, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu bańką chińską, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs masażu funkcjonalnego z elementami Tapingu, Heros Centrum Szkoleniowe, Warszawa,Kurs Taping Rehabilitacyjny. Doświadczenie zawodowe zdobywał w: Szpital Solec, Oddział Chirurgii Urazow-Ortopedycznej. Wojskowy Instytut Medyczny Centaralny Szpital Ministerstwa Obrony Narodowej, Oddział Neurologii, Oddział Ortopedii i Traumatologii, Oddział Rehabilitacji. NZOZ Esculap,  Poradnia Rehabilitacji. Szpital im. prof. M Weissa Konstancin-Jeziorna, Oddział Neurologii, Odział Intensywnej Terapii. Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny ul. Barska, Oddział Rehabilitacji. Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Pediatria. Instytut Gruźlicy i Corób Płuc ul. Płocka, Pulmunologia. Instytut Kardiologii w Aninie.

 

 

 

 

 

                                GALERIA ZDJĘĆ

 

 

                  Klinika na Żoliborzu

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik  Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik   Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik    Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik    Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt Klinika Żoliborz dr n. med. Michał Dwornik

 

 

 


                                     Klinika w Piastowie

 

 

REHApunkt dr n. med. Michał Dwornik

               Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

                                         CRM REHApunkt od ul. Traugutta 12                                      


 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                     Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

  Recepcja CRM REHApunkt                                       Poczekalnaia CRM REHApunkt


 

 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż         Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż

Gabinet metod fizjoterapeutycznych i kinezyterapii                                 Gabinet fizykoterapii

 

 

 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                 Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż        

     

  Gabinet metod fizjoterapeutycznych i kinezyterapii  CRM REHApunkt 

                                               


 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż                     Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż      

Gabinet konsultacyjny       Gabinnet zabiegowy trakcji kkręgosłupa sterowanej komputerowo

 

 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, Włochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masaż