O CENTRUM REHAPUNKT   
PACJENT W REHAPUNKT

<meta charset="utf-8">

 

Leczymy i wspomagamy medycznie proces treningowy sportowców wyczynowych

 

w ró´┐Żnych dyscyplinach.

 

 

                                                                 

Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt dr n. med. Micha´┐Ż Dwornik D.O. Rehabilitacja Piastów, Pruszków, Ursus, W´┐Żochy, Brwinów,  Warszawa

 

 

                                                

Bartosz Wi´┐Żckowski- "Bestia z Mokotowa"

                                                                      

                                                                                

Gratulujemy startu na REGIONALS !!!

Kopenhaga 29-30.05 2015 i wspieramy medycznie

 

                                                                   

 

         

                        

        

 

 

 

 

 

 

Biegi d´┐Żugodystansowe, maratony i pó´┐Żmaratony

 

 

Kamila Kucharska

 

Gatulujemy wygranych maratonów!!!


Wspieramy medycznie

 

 

         

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, W´┐Żochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masa´┐Ż

Zapraszamy do zapoznania si´┐Ż z now´┐Ż ulotk´┐Ż

 

Staramy si´┐Ż stworzy´┐Ż komfortowe warunki pobytu Pacjenta w naszym Centrum oraz przyjazn´┐Ż atmosfer´┐Ż na ka´┐Żdym etapie leczenia. Zadaniem naszych terapeutów jest wspomaganie pacjentów w ka´┐Żdej sytuacji i udzielanie zawsze pe´┐Żnej informacji, dotycz´┐Żcej stanu zdrowia oraz proponowanego leczenia.

W Centrum Rehabilitacji Medycznej REHApunkt – to Pacjent jest w Centrum uwagi.

Opiekujemy si´┐Ż naszymi Pacjentami na ka´┐Żdym etapie procesu leczenia umawiaj´┐Żc wizyty, monitoruj´┐Żc wyniki bada´┐Ż i post´┐Żpy leczenia, b´┐Żd´┐Żc w sta´┐Żym kontakcie z pacjentem.

  • Pierwsza wizyta w Centrum to wizyta diagnostyczna. Konsultacja odbywa si´┐Ż
    u dr n med. Micha´┐Ża Dwornika i trwa oko´┐Żo 45 minut. Prosimy aby na t´┐Ż wizyt´┐Ż Pacjent zabra´┐Ż, o ile posiada, swoj´┐Ż dokumentacj´┐Ż z przebiegu wcze´┐Żniejszego leczenia.
    W zale´┐Żno´┐Żci od diagnozy proponujemy Pacjentom odpowiednie, indywidualnie dobrane leczenie. Ko´┐Żcz´┐Żc zabiegi fizjoterapeutyczne w Centrum REHApunkt ka´┐Żdy pacjent dostaje pe´┐Żn´┐Ż pisemn´┐Ż informacj´┐Ż o rozpoznaniu i przebiegu leczenia.
  • Oferujemy Pa´┐Żstwu skuteczn´┐Ż rehabilitacj´┐Ż opart´┐Ż na wnikliwej diagnozie i najnowocze´┐Żniejszych metodach terapeutycznych. Lecz´┐Żc przyczyny choroby a nie tylko jej objawy skracamy czas potrzebny na powrót do zdrowia i zmniejszamy koszty terapii. Zastosowanie najnowocze´┐Żniejszej aparatury medycznej pozwala na uzyskanie optymalnych efektów terapeutycznych.

Wiemy jak wa´┐Żne jest funkcjonowanie w pe´┐Żnej sprawno´┐Żci i ´┐Życie bez bólu, dlatego naszym celem jest poprawa jako´┐Żci ´┐Życia naszych pacjentów. Najwy´┐Ższa jako´┐Ż´┐Ż us´┐Żug medycznych jest u nas standardem, nie tylko has´┐Żem.

 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, W´┐Żochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masa´┐Ż

 

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, W´┐Żochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masa´┐Ż

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, W´┐Żochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masa´┐Ż

Rehabilitacja Pruszków, Piastów, Ursus, W´┐Żochy, Warszawa, Brwinów, Milanówek, Grodzisk Mazowiecki, terapia manualna, masa´┐Ż